Tahun Baru, Apa yang Baru Bagimu?

Wahai saudara-saudari seiman,

Hari ini merupakan hari terakhir dalam tahun 2016. Pasti sudah banyak yang terjadi dalam setahun ini. Mari kita sama-sama lakukan refleksi sebelum tahun baru 2017 datang menjelang. Ikut langkah-langkah di bawah dengan teliti. Jangan lupa sediakan pen dan kertas bersama anda.1. Ambil masa untuk kenang kembali apa yang telah terjadi, sama ada positif atau negatif.2. Nyatakan 5 perkara baik yang telah terjadi sepanjang tahun ini dan coretkan di sebuah kertas.

3. Ucap syukur atas segala perkara tersebut.

4. Sekarang, fikirkan satu-satunya hal buruk yang terjadi sepanjang tahun ini.

5. Tuliskan dalam kertas.

6. Ucap syukur atas perkara tersebut. Bagaimana? Imbas kembali hal tersebut, apa yang terjadi sebelum, selepas atau jika perkara itu tidak terjadi? Ada perkara baik yang terjadi di sebalik perkara tersebut? Atau apa akan menjadi tabiat buruk jika tiada perkara buruk tersebut tidak terjadi?

7.  Bawa dalam doa perkara tersebut mampu mengajar anda untuk bersama dengan Tuhan? Ingat, hanya dengan sayap Tuhan, kita dapat terbang tinggi di tengah badai yang bergelora.


8. Tahun baru akan menjelang tidak lama lagi, apa yang baru anda akan lakukan untuk Tuhan dan lakukan bersama Tuhan? Fikirkan tentang satu perkara paling penting yang anda ingin lakukan.

"Saya secara peribadi ingin memberikan persepuluhan kepada Tuhan namun sehingga saat ini, saya belum mampu melakukannya. Saya selalu fikir, "Bagaimana kalau saya sendiri tidak mempunyai duit yang cukup?" "Gaji yang saya terima sudahlah sedikit, bagaimana mau memberi sepuluh peratus gaji saya kepada Tuhan?". Saya tidak mampu melakukannya kerana saya takut saya tidak mempunyai duit yang cukup untuk hidup sehingga ke bulan seterusnya. Tahun 2017 saya ingin mencabar diri, bukan kerana digesa oleh gereja, tetapi kerana Tuhan sudah berkali-kali ingatkan saya dalam Firman-Nya, di dalam Alkitab, bahawa Dia ingin anak-Nya taat kepada-Nya termasuk hal berkenaan dengan duit. Jadi satu perkara yang paling penting saya ingin lakukan adalah untuk memberi persepuluhan kepada Tuhan dari gaji yang saya terima kepadanya dan bukannya saki-baki duit yang saya boleh berikan kepada-Nya!" 

9. Doakan hal tersebut. Minta Tuhan untuk membantu anda melakukannya kerana tanpa Tuhan, semua itu akan menjadi sia-sia. 

Azam Tahun Baru? Adakah Ini Perlu?

Ini bukanlah azam tahun baru tapi azam yang anda boleh lakukan pada bila-bila masa. Cuma, pada saat ini mungkin anda perlu dibaharui sekali lagi. Jadi, apa yang baru bagimu, saudara-saudariku?

Menyiasat Kebenaran Kisah Alkitab 32

Petikan Firman dari Perjanjian Baru (Matius 1:1-17)


Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. 

Daripada Abraham hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Yesus adalah seperti berikut: Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan saudara-saudaranya, Peres dan Zerah (ibu mereka bernama Tamar), Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas (ibunya Rahab)Obed (ibunya Rut), Isai, dan Raja Daud.

Daripada Daud hingga ke masa bangsa Israel dibuang ke Babel, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Salomo (ibunya ialah bekas isteri Uria), Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakhin dan saudara-saudaranya. 
Dari masa pembuangan di Babel sehingga kelahiran Yesus, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Yoyakhin, Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Elyakim, Azur, Zadok, Akhim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.
Demikianlah ada empat belas generasi dari zaman Abraham sehingga zaman Daud, dan ada empat belas generasi dari zaman Daud sehingga masa pembuangan di Babel, dan empat belas generasi dari masa itu sehingga kelahiran Kristus.

Sambungan dari siri 31

Dari siri sebelum ini, telah dinyatakan Raja Daud melakukan satu perkara yang sangat signifikan, iaitu 
1) Membawa Tabut Perjanjian ke Yerusalem;
2) Raja Daud ingin membina Rumah bagi TUHAN. 

Mari kita teruskan dengan perkara yang signifikan yang dilakukan oleh Raja Daud semasa pemerintahannya.

3) Raja Daud Memenangi Banyak Peperangan

Kemenangan atas orang Filistin(1 Tawarikh 18), sambil merebut kota Gat dan pekan-pekan di sekitarnya. Baginda juga mengalahkan orang Moab sehinggga mereka takluk dan membayar ufti kepadanya. Kemudian, Raja Daud mengalahkan Raja Hadadezer, pemerintah di Zoba dekat wilayah Hamat di negeri Sria. Pada masa itu Raja Hadadezer dalam perjalanan untuk menguasai wilayah dekat hulu Sungai Efrat. Raja Daud merampas 1000 buah kereta kuda, dan menawan 7000 orang tentera berkuda serta 20000 orang tentera berjalan kaki. Baginda melumpuhkan semua kuda, kecuali beberapa ekor, yang cukup untuk menarik 100 buah kereta kuda. Apabila orang Siria dari Damsyik mengirim tentera untuk menolong Raja Hadadezar, Raja Daud menyerang tentera itu dan membunuh 22000 orang. Kemudian, Raja Daud mendirikan perkhemahan tentera di wilayah mereka, lalu mereka takluk dan membayar ufti kepada baginda. TUHAN memberikan kemenangan kepada Raja Daud di mana sahaja baginda berperang. Raja Daud merampas perisai-perisai emas yang digunakan oleh para pegawai Raja Hadadezer, lalu membawa semuanya ke Yerusalem. Selain itu Raja Daud menjarah banyak sekali gangsa dari Tibat dan Kun, kota-kota yang dahulu dikuasai oleh Raja Hadadezer.
Kemenangan Raja Daud atas Raja Hadadezer

Abisai, (ibunya bernama Zeruya) mengalahkan dan membunuh 18000 orang Edom di Lembah Asin, lalu mendirikan perkhemahan tentera di seluruh negeri Edom. Oleh itu, orang Edom takluk kepada Raja Daud. TUHAN memberikan kemenangan kepada Raja Daud di mana sahaja baginda berperang. 

Beberapa waktu kemudian, Raja Nahas, pemerintah negeri Amon mangkat, lalu Hanun, putera baginda menjadi raja. Raja Daud bertitah, "Raja Nahas adalah sahabat beta yang setia. Oleh itu beta juga harus setia bersahabat dengan Hanun, puteranya." Oleh itu Raja Daud mengirim utusan-utusan untuk mengucapkan takziah kepada Raja Hanun kerana kemangkatan ayahanda baginda. Apabila utusan-utusan itu tiba di Amon, para pemimpin negeri Amon berkata kepada Raja Hanun, " Janganlah tuanku berfikir bahawa Raja Daud mengirim utusan-utusan itu untuk menyampaikan takziah kerana baginda hendak menghormati ayahanda tuanku. Raja Daud mengirim semua orang itu ke sini sebagai pengintip untuk menyelidiki negeri kita, supaya dapat merampasnya!"

Begitu parah hasad prasangka buruk yang Raja Hanun

Sekiranya Raja Hanun bersangka baik terhadap niat Raja Daud yang hanya ingin mengucapkan takziah kepada baginda, Raja Harun mungkin akan mendapat sekutu yang terbaik pada masa itu.Bayangkan kekuatan tentera Raja Daud dan kekuasaan baginda, pasti akan membantu Raja Hanun memakmurkan negerinya sendiri sekiranya mereka berhubungan baik. Namun, perkara pertama yang dikatakan para pemimpin negeri Amon adalah untuk bersangka buruk terhadap Raja Daud. Takut-takut jika para utusan yang dihantar Raja Daud adalah pengintip!

Dalam 1 Tawarikh 19:4-20:3, ada ditulis kelanjutan kisah Raja Hanun.

Raja Hanun menangkap para utusan Raja Daud, lalu mencukur janggut mereka, memotong pakaian mereka sependek punggung, kemudian menyuruh mereka pergi.  Para utusan itu sangat malu untuk pulang. Apabila hal itu diberitahukan kepada Raja Daud, baginda mengirim pesan supaya utusan-utusan itu tinggal di Yerikho sehingga janggut mereka tumbuh semula.  Kemudian Raja Hanun dan orang Amon sedar bahawa mereka telah menjadikan Raja Daud musuh mereka. Oleh itu mereka membayar 34,000 kilogram perak untuk menyewa kereta kuda dan pemandu-pemandu dari Hulu Mesopotamia, dan juga dari Maakha dan Zoba di negeri Siria. Kereta kuda sebanyak 32,000 buah yang disewa mereka itu, serta tentera raja Maakha datang berkhemah dekat Medeba. Orang Amon juga keluar dari semua kota mereka dan bersedia untuk berperang.

Apabila Raja Daud mendengar perkara itu, baginda menyuruh Yoab dengan segenap angkatan tentera supaya maju melawan musuh. Orang Amon keluar dan mengatur tentera mereka di hadapan pintu gerbang Raba, ibu kota mereka; sedangkan raja-raja yang datang untuk membantu mereka, mengatur tentera mereka di padang.  Yoab menyedari bahawa dia terjepit oleh pasukan musuh di hadapan dan di belakang. Oleh itu dia memilih askar-askar Israel yang terbaik dan menempatkan mereka berhadapan dengan tentera Siria. Yoab menyerahkan pasukan askar yang lain kepada adiknya, Abisai. Abisai menempatkan mereka di hadapan tentera Amon.  Yoab berkata kepada adiknya, "Jika aku tidak sanggup mengalahkan tentera Siria, cepatlah datang menolong aku. Sebaliknya, jika engkau tidak sanggup mengalahkan tentera Amon, aku akan datang menolong engkau. Tabahkan hati! Marilah kita berjuang dengan berani untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Semoga TUHAN melaksanakan apa yang dikehendaki-Nya."

Yoab dan pasukannya maju berperang, sehingga tentera Siria lari.  Apabila tentera Amon nampak tentera Siria lari, mereka meninggalkan Abisai lalu masuk ke dalam kota. Kemudian Yoab pulang ke Yerusalem. Orang Siria menyedari bahawa mereka telah dikalahkan oleh orang Israel. Oleh itu mereka memanggil tentera mereka yang berada di sebelah timur Sungai Efrat, lalu menyuruh mereka pergi berperang di bawah pimpinan Sobakh, panglima tentera Raja Hadadezer, pemerintah di Zoba. Apabila Raja Daud mendengar hal itu, baginda mengumpulkan segenap pasukan Israel, lalu menyeberangi Sungai Yordan dan mengatur tentera baginda berhadapan dengan tentera Siria. Mereka mula bertempur. Tentera Israel memukul mundur tentera Siria. Raja Daud dan tentera baginda membunuh 7,000 orang pemandu kereta kuda dan 40,000 orang daripada pasukan berjalan kaki. Mereka juga membunuh Sobakh, panglima tentera Siria.  Apabila raja-raja yang di bawah kuasa Raja Hadadezer menyedari bahawa mereka telah dikalahkan oleh tentera Israel, raja-raja itu berdamai dengan Raja Daud dan takluk kepada kuasa baginda. Sejak itu orang Siria tidak mahu lagi membantu orang Amon.

Pada musim bunga yang berikutnya, pada masa raja-raja biasanya pergi berperang, Yoab mengerahkan tenteranya dan menyerang negeri Amon, tetapi Raja Daud tinggal di Yerusalem. Yoab dan tenteranya mengepung kota Raba, lalu menyerang serta memusnahkannya.  Kemudian Raja Daud datang dan mengambil banyak sekali barang jarahan dari kota itu. Antara barang-barang itu ada mahkota raja Amon.* Mahkota itu beratnya kira-kira 34 kilogram dan bertatah sebiji permata. Raja Daud mengambil permata itu dan memasangkannya pada mahkotanya sendiri.  Kemudian Raja Daud mengumpulkan penduduk kota Raba dan memaksa mereka bekerja dengan menggunakan gergaji, cangkul besi, dan kapak. Raja Daud melakukan hal yang sama terhadap kota-kota Amon yang lain. Kemudian Raja Daud dan segenap tenteranya kembali ke Yerusalem.

Menyiasat Kebenaran Kisah Alkitab 31

Petikan Firman dari Perjanjian Baru (Matius 1:1-17)


Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. 
Daripada Abraham hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Yesus adalah seperti berikut: Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan saudara-saudaranya, Peres dan Zerah (ibu mereka bernama Tamar), Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas (ibunya Rahab)Obed (ibunya Rut), Isai, dan Raja Daud.
Daripada Daud hingga ke masa bangsa Israel dibuang ke Babel, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Salomo (ibunya ialah bekas isteri Uria), Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakhin dan saudara-saudaranya. 
Dari masa pembuangan di Babel sehingga kelahiran Yesus, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Yoyakhin, Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Elyakim, Azur, Zadok, Akhim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.
Demikianlah ada empat belas generasi dari zaman Abraham sehingga zaman Daud, dan ada empat belas generasi dari zaman Daud sehingga masa pembuangan di Babel, dan empat belas generasi dari masa itu sehingga kelahiran Kristus.

Sambungan dari siri 30

Dari siri sebelum ini, telah dinyatakan Raja Daud melakukan satu perkara yang sangat signifikan, iaitu 1) Membawa Tabut Perjanjian ke Yerusalem. Mari kita teruskan dengan perkara yang signifikan yang dilakukan oleh Raja Daud semasa pemerintahannya.

2) Raja Daud ingin Membina Rumah bagi TUHAN

Semuanya tertulis dalam 2 Samuel 7:
TUHAN melindungi Raja Daud daripada segala gangguan musuh, sehingga baginda dapat menetap di istananya. Kemudian Raja Daud bertitah kepada Nabi Natan, "Lihatlah, beta tinggal di dalam istana yang diperbuat daripada kayu sedar, sedangkan Tabut Perjanjian Allah disimpan di dalam khemah!" Natan menjawab, "Lakukanlah apa saja kehendak tuanku, kerana TUHAN menolong tuanku." Tetapi malam itu TUHAN berfirman kepada Natan, "Pergilah beritahu hamba-Ku Daud, firman-Ku ini, 'Bukan Engkau yang akan membina rumah bagi-Ku. Sejak Aku menyelamatkan umat Israel dari Mesir sehingga kini, belum pernah Aku tinggal di dalam sebuah rumah. Aku mengembara dan tinggal di dalam khemah. Selama perjalanan-Ku dengan umat Israel, belum pernah Aku bertanya kepada sesiapa pun pemimpin yang Aku pilih, apa sebabnya mereka tidak membina rumah dari kayu sedar untuk Aku,'

Oleh itu beritahulah hamba-Ku Raja Daud bahawa inilah firman-Ku, TUHAN Yang Maha Kuasa, kepadanya, 'Aku sudah mengambil engkau daripada menjaga domba di padang dan Aku telah menjadikan engkau pemimpin umat-Ku Israel. Aku telah menyertai engkau ke mana saja engkau pergi, dan Aku telah mengalahkan musuhmu ketika engkau bertempur. Sekarang Aku akan menjadikan engkau termasyhur seperti pemimpin-pemimpin terkemuka di dunia. Aku telah memilih satu negeri bagi umatKu Israel, dan Aku telah menempatkan mereka di sana. Mereka tidak akan ditindas lagi oleh sesiapa pun. Sejak mereka menduduki negeri itu mereka telah diserang oleh orang kejam, tetapi mulai sekarang hal itu tidak akan berulang lagi. Aku berjanji akan melindungi engkau daripada musuhmu dan memberi engkau keturunan. Jika sampai akhir hayatmu, dan engkau dikebumikan di kubur nenek-monyangmu, seorang daripada puteramu akan Kulantik menjadi raja, dan Aku akan mengukuhkan kerajaannya. Dialah yang akan membina rumah bagiKu, dan Aku akan memastikan supaya untuk selama-lamanya seorang keturunanya akan memerintah sebagai raja. Aku akan menjadi bapanya dan dia akan menjadi anakKu. Apabila dia berbuat salah, Aku akan menghukum dia seperti seorang bapa menghukum anaknya. Tetapi Aku akan tetap mengasihinya sesuai dengan janji-Ku. JanjiKu dengan dia akan tetap Aku pegang, dan tidak seperti yang Kulakukan kepada Saul yang telah Kusingkirkan daripada kedudukannya supaya engkau dapat menjadi raja. Engkau akan sentiasa mempunyai keturunan dan Aku akan mengekalkan kerajaanmu. Kerajaanmu tidak akan berkesudahan.'"
Demikianlah Natan memberitahu Raja Daud segala yang dinyatakan oleh Allah kepadanya.


Selepas itu Raja Daud masuk ke dalam Khemah TUHAN. Baginda duduk lalu berdoa," Ya TUHAN Raja, aku dan keluargaku tidak layak menerima segala kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepadaku selama ini. Namun sekarang Engkau melakukan lebih dari semua itu, ya TUHAN Raja. Engkau telah berjanji tentang keturunanku pada masa hadapan, dan Engkau membenarkan aku melihat hal ini, walaupun aku hanya manusia, ya TUHAN Raja! Apa lagi yang dapat kukatakan kepada-Mu! Engkau mengetahui segala sesuatu tentang hamba-Mu ini. Oleh sebab janji dan kehendak-Mu sendiri, Engkau melakukan perbuatan-perbuatan besar itu untuk mengajar hamba-Mu ini. Engkau sungguh agung, ya TUHAN Raja! Engkau tiada tandingan; sejak dahulu kami telah tahu bahawa Engkaulah satu-satunya Allah. Di seluruh muka bumi ini, tiada bangsa lain seperti Israel, yang telah Engkau selamatkan daripada perhambaan, serta menjadikan mereka umat-Mu sendiri. Perbuatan besar dan ajaib itu, yang telah Engkau lakukan bagi mereka, sudah memasyhurkan nama-Mu di seluruh dunia. Engkau mengusir bangsa-bangsa lain dan dewa-dewa mereka ketika umatMu maju bertempur, umat yang Engkau selamatkan dari Mesir untuk menjadi umatMu sendiri. Engkau telah menjadikan Israel umat-Mu selama-lamanya. Engkau, ya TUHAN, sudah menjadi Allah mereka.

Sekarang, ya TUHAN Allah, tepatilah janji yang Engkau ucapkan tentang diriku dan keturunanku, untuk sepanjang masa. Laksanakanlah apa yang sudah Engkau janjikan itu. Nama-Mu akan termashyur dan untuk selama-lamanya orang akan berkata, ' TUHAN Yang Maha Kuasa ialah Allah umat Isreal!' Aku berani berdoa demikian kerana Engkau sudah menyatakan perkara ini kepadaku, hamba-Mu. Engkau telah memberitahu aku bahawa anak cucuku turun-temurun akan Engkau jadikan raja bangsa ini. Oleh itu, ya TUHAN Raja, Engkaulah Allah! Engkau sentiasa menepati janji-Mu, dan Engkau sudah menjanjikan perkara yang indah untukku. Aku mohon, sudilah memberkati keturunanku supaya mereka dapat merasakan kasihMu selama-lamanya. Ya TUHAN Raja, semua ini telah Engkau janjikan, maka keturunanku akan tetap Engkau berkati selama-lamanya."


Fikiran Manusia bukanlah Fikiran Allah

Natan menjawab Raja Daud dengan begitu pantas tanpa merujuk kepada TUHAN terlebih dahulu. Tetapi TUHAN tidak membiarkan Natan tidur pada malam itu tanpa berbincang mengenai hal itu dan DIA mengatakan tidak.Natan kembali menemui Raja Daud dan memberitahu segala perkataan TUHAN kepada baginda.

Pengetahuan Raja Daud mengenai TUHAN masih terbatas. Kita tahu sekarang TUHAN tidak memerlukan sebuah rumah, kerana DIA ada dimana-mana saja setiap masa.Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Allah. Namun, TUHAN Allah tidak menegur Raja Daud dengan kasar. Dia tahu Raja Daud mempunyai hati yang sentiasa mahu menyembah-Nya dan rendah hati. Ia seolah-olah TUHAN berkata, "Raja Daud keluar dengan fikirannya sendiri untuk membina rumah untuk-Ku, maka Aku akan memberkati dia dengan lebih lagi. Kerana dia menunjukkan kasih yang begitu dalam kepadaKu."

Kasih membuatkan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Namun, kita mengasihi kerana TUHAN yang terlebih dahulu mengasihi kita. (1 Yohanes 4:19) 


Menyiasat Kebenaran Kisah Alkitab 30

Petikan Firman dari Perjanjian Baru (Matius 1:1-17)


Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. 
Daripada Abraham hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Yesus adalah seperti berikut: Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan saudara-saudaranya, Peres dan Zerah (ibu mereka bernama Tamar), Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas (ibunya Rahab)Obed (ibunya Rut), Isai, dan Raja Daud.
Daripada Daud hingga ke masa bangsa Israel dibuang ke Babel, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Salomo (ibunya ialah bekas isteri Uria), Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakhin dan saudara-saudaranya. 
Dari masa pembuangan di Babel sehingga kelahiran Yesus, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Yoyakhin, Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Elyakim, Azur, Zadok, Akhim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.
Demikianlah ada empat belas generasi dari zaman Abraham sehingga zaman Daud, dan ada empat belas generasi dari zaman Daud sehingga masa pembuangan di Babel, dan empat belas generasi dari masa itu sehingga kelahiran Kristus.

Sambungan dari siri 29

Raja Daud kini sudah memegang tampuk pemerintahan atas Yehuda dan Israel.. Baginda melakukan beberapa perkara yang sangat signifikan terhadap Yerusalem dan bermulalah Yerusalem sebagai kota yang penting.

1) Baginda membawa Tabut Perjanjian ke YerusalemMenurut 2 Samuel 6, Raja Daud berserta 30 ribu askar-askarnya yang terbaik mengambil Tabut Perjanjian dari rumah Abinadab di Baale, Yehuda. Mereka meletakkan tabut perjanjian itu di atas sebuah kereta lembu yang baru diiringi oleh anak-anak Abinadab; Uza dan Ahio. Raja Daud dan semua orang Israel berjalan di hadapan Tabut Perjanjian sambil menari dan menyanyi dengan segenap tenaga mereka untuk menghormati TUHAN. Mereka bermain kecap, gambus, rebana, kelentung dan ceracap.

Malangnya, lembu-lembu itu tergelincir ketika mereka sampai di tempat mengirik gandum kepunyaan Nakhon. Uza menghulurkan tangan dan memegang Tabut Perjanjian. Pada saat itu juga TUHAN Allah murka dengan Uza dan membunuh dia, kerana perbuatannya itu merupakan penghinaan kepada TUHAN. Uza mati di sebelah Tabut Perjanjian. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Peres-Uza. Raja Daud murka kerana TUHAN telah membinasakan Uza.

Jauhnya jarak Baale (Kirjath Jearim) dari Yerusalem adalah dalam 3 jam berjalan kaki
Drama yang terjadi (kerana kekudusan Tabut Perjanjian itu) membuatkan Raja Daud meletakkannya di rumah Obed-Edom, orang yang berasal dari Gat. Tabut Perjanjian berada di sana selama 3 bulan, TUHAN memberkati Obed-Edom serta keluarganya.

Siapakah Obed-Edom?

Obed-Edom bukanlah orang dari bangsa Isreal. Dia dari bangsa asing yang merelakan "bahan puaka" yang baru sahaja membunuh Uza berada di rumahnya. Tuhan memberkati dia serta keluarganya dengan berkat yang melimpah-ruah sehinggakan dia mengikuti kemana Tabut Perjanjian Allah pergi setelah itu. Dialah yang ditugaskan untuk mengawal tempat Tabut Perjanjian (1 Tawarikh 15:18), bermain kecapi (1 Tawarikh 16:5), dan dia serta keturunannya juga dipercayakan untuk menjaga semua emas dan perak di Rumah TUHAN (2 Tawarikh 25:24). Kerana melihat kemuliaan, kekudusan Allah dan berkat-berkatNya dari Tabut Perjanjian itu, dia sanggup memimpin dalam upacara ibadat dan menjadi pengawal pintu-pintu gerbang pada masa yang sama (1 Tawarikh 16:38).

Dia bersama 8 orang anak-anak lelakinya juga menyembah Allah. Dan legasi itu diteruskan kepada keturunannya yang seterusnya. Mereka memilih untuk menyembah Allah dan diberkati terus-menerus oleh Allah.

Raja Daud meneruskan hasratnya untuk memindahkan Tabut Perjanjian Allah ke Yerusalem

Setelah raja Daud mendengar TUHAN telah memberkati keluarga Obed-Edom serta segala apa yang ada padanya, kerana Tabut Perjanjian, Raja Daud pun pergi ke rumah Obed-Edom dan mengambil Tabut Perjanjian itu ke Yerusalem dengan perayaan besar. Setelah orang yang mengangkat Tabut Perjanjia itu maju enam langkah, Raja Daud menyuruh mereka berhenti. Baginda mempersembahkan korban kepada TUHAN, iaitu seekor lembu jantan dan seekor anak lembu yang digemukkan. Raja Daud menari dengan penuh semangat untuk menghormati TUHAN. Pada waktu itu, baginda hanya memakai kain linen pendek yang diikat pada pinggangnya. Demikianlah Raja Daud dan seganap Israel membawa Tabut Perjanjian ke Yerusalem sambil bersorak-sorai dengan iringan tiupan trompet. (2 Samuel 6:12-15)

Mereka meletakkan Tabut Perjanjian di dalam khemah yang sudah didirikan oleh Raja Daud untuk Tabut Perjanjian. Raja Daud mempersembahkan korban untuk menyenagkan hati TUHAN dan korban untuk memohon berkat TUHAN. Setelah Raja Daud mempersembahkan korban, baginda memberkati rakyat Israel dengan nama TUHAN Yang Maha Kuasa, dan membahagi-bahagikan makanan kepada mereka semua lalu mereka bersurai.

Milkhal menjadi Jijik terhadap Raja Daud

1 Tawarikh 15:29 - Ketika Tabut itu dibawa masuk kedalam kota, Mikhal, puteri Raja Saul, menjenguk dari jendela lalu nampak Raja Daud menari-nari dan melompat-lompat dengan gembira. Maka Mikhal berasa jijik melihat Raja Daud.

2 Samuel 6:20-23 - Selepas itu, apabila Raja Daud pulang untuk memberikan salam kepada keluarganya, Mikhal menemui baginda. Mikhal berkata, "Pada hari ini raja Israel telah sungguh-sungguh  membuat dirinya terhormat! Raja telah bertelanjang seperti orang dungu yang tidak tahu malu di hadapan hamba-hamba perempuan milik para pegawai istana!" Raja Daud menjawab, "Aku menari untuk menghormati TUHAN. Dia telah menolak bapamu serta keluargamu, lalu memilih aku sebagai pemimpin umatNya Israel. Aku akan terus menari dan bersedia dihina lebih dari tadi untuk menghormati TUHAN. Engkau memandang rendah kepadaku, tetapi hamba-hamba perempuan itu menghormati aku!" Mikhal, puteri Raja Saul, tidak mempunyai anak seumur hidupnya.

Menyiasat Kebenaran Kisah Alkitab 29

Petikan Firman dari Perjanjian Baru (Matius 1:1-17)


Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. 
Daripada Abraham hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Yesus adalah seperti berikut: Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan saudara-saudaranya, Peres dan Zerah (ibu mereka bernama Tamar), Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas (ibunya Rahab)Obed (ibunya Rut), Isai, dan Raja Daud.
Daripada Daud hingga ke masa bangsa Israel dibuang ke Babel, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Salomo (ibunya ialah bekas isteri Uria), Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakhin dan saudara-saudaranya. 
Dari masa pembuangan di Babel sehingga kelahiran Yesus, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Yoyakhin, Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Elyakim, Azur, Zadok, Akhim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.
Demikianlah ada empat belas generasi dari zaman Abraham sehingga zaman Daud, dan ada empat belas generasi dari zaman Daud sehingga masa pembuangan di Babel, dan empat belas generasi dari masa itu sehingga kelahiran Kristus.

Daud menjadi Raja Israel dan Yehuda


Menurut 2 Samuel 3, Raja Daud memiliki 6 putera bernama Amnon, Kileab, Absalom, Adonia, Sefaca dan Yitream di kota Hebron (selama 7 tahun setengah pemerintahannya).

Setelah Abner dituduh oleh Raja Isyboset, yang menjadi Raja Israel ketika itu, dengan tuduhan meniduri sorang gundik Raja Saul yang bernama Rizpa anak Aya, dia menjadi marah lalu memutuskan untuk menolong Raja Daud menjadi Raja atas seluruh Israel dan Yehuda. Raja Daud bersetuju namun Yoab mengambil keputusannya sendiri untuk membunuh Abner. (Baca lebih lanjut dalam 2 Samuel 3:26-30)

Setelah Abner dikebumikan di Hebron, Raja Isyboset pula dibunuh oleh dua orang pegawainya sendiri yang juga merupakan ketua pasukan penyerbu, iaitu Baana dan Rekhab. Mereka memenggal kepala Raja Isyboset lalu memberikannya kepada Raja Daud. Namun Raja Daud memerintahkan askar-askarnya untuk membunuh mereka kerana perbuatan mereka dianggap keji bagi baginda. (Baca lebih lanjut dalam 2 Samuel 4)

Daud diurapi menjadi Raja Israel
1 Tawarikh 11:1-3
Kemudian, semua suku Israel menghadap Raja Daud di Hebron dan berkata, "Hamba semua kerabat tuanku. Sejak dahulu, bahkan ketika Raja Saul masih pemerintah kami, tuanku telah memimpin tentera Israel ke medan perang. Lagipun TUHAN Allah tuanku telah berjanji bahawa tuanku akan memimpin umat-Nya dan menjadi pemerintah mereka." Oleh itu, semua pemimpin orang Israel datang kepada Raja Daud di Hebron. Maka Raja Daud membuat perjanjian dengan para pemimpin Israel itu. Kemudian mereka menuang minyak zaitun pada kepala Raja Daud untuk melantik baginda menjadi Raja Israel. Peristiwa ini berlaku seperti yang telah dijanjikan TUHAN melalui Samuel.

Raja Daud memerintah selama 40 tahun; 7 tahun setengah di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem.

Pada suatu masa Raja Daud bersama-sama segenap tentera Israel pergi menyerang kota Yerusalem. Pada masa itu kota itu bernama Yebus dan orang Yebusi, penduduk asal tanah itu, masih tinggal di situ. Orang Yebusi memberitahu Raja Daud bahawa baginda tidak mungkin memasuki kota mereka. Tetapi Raja Daud berjaya merampas kubu mereka yang bernama Sion, dan kini kubu itu disebut "Kota Daud". Raja Daud tinggal di kubu itu dan baginda menjadi semakin kuat kera a TUHAN Yang Maha Kuasa menyertai baginda.

Kota Daud

Menyiasat Kebenaran kisah Alkitab 28


Petikan Firman dari Perjanjian Baru (Matius 1:1-17)

Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. 
Daripada Abraham hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Yesus adalah seperti berikut: Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan saudara-saudaranya, Peres dan Zerah (ibu mereka bernama Tamar), Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas (ibunya Rahab)Obed (ibunya Rut), Isai, dan Raja Daud.
Daripada Daud hingga ke masa bangsa Israel dibuang ke Babel, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Salomo (ibunya ialah bekas isteri Uria), Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakhin dan saudara-saudaranya. 
Dari masa pembuangan di Babel sehingga kelahiran Yesus, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Yoyakhin, Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Elyakim, Azur, Zadok, Akhim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.
Demikianlah ada empat belas generasi dari zaman Abraham sehingga zaman Daud, dan ada empat belas generasi dari zaman Daud sehingga masa pembuangan di Babel, dan empat belas generasi dari masa itu sehingga kelahiran Kristus.


Kisah Daud Selepas Bergelar Raja

Daud baru sahaja bergelar Raja dan memerintah Yehuda selama tujuh tahun setengah di kota Hebron. (rujuk kepada artikel sebelum ini: Siri Menyiasat Kebenaran kisah Alkitab 13-27). 

Apakah yang akan terjadi seterusnya?

Perang mula terjadi di antara pihak Israel (di bawah pemerintahan Isyboset) dan Yehuda. Semuanya bermula dengan pertandingan menggunakan senjata sehingga mati.

Pertandingan menggunakan senjata sehingga mati - bermulanya perang antara Yehuda dan Israel
Pada suatu hari Abner dan para pegawai Raja Isyboset berangkat dari Mahanaim ke kota Gibeon. Yoab (ibunya bernama Zeruya), bersama dengan beberapa orang pegawai Raja Daud, menuju ke kota itu juga. Kedua-dua pasukan itu berhadapan di kolam Gibeon; Abner dan pasukannya duduk di sebelah sini, sedangkan Yoab dan pasukannya di sebelah sana. Kemudian Abner berkata kepada Yoab, "Marilah kita suruh beberapa orang anak buah kita bertanding dengan menggunakan senjata." "Baiklah," jawab Yoab. Oleh itu dua belas orang yang mewakili Raja Isyboset dan suku Benyamin, berlawan dengan dua belas orang anak buah Raja Daud. Mereka saling mencengkam kepala dan saling menikam perut lawan, sehingga mereka semua mati. Maka tempat di Gibeon itu dinamakan "Ladang Pedang." 
"Ladang Pedang" juga dipanggil Helkath hazzurim


Pertempuran antara pihak Yoab dan Abner

Selepas itu pertempuran sengit berlaku. Abner dan pasukan Israel dikalahkan oleh pasukan anak buah Raja Daud. Ketiga-tiga anak lelaki Zeruya berada di sana: Yoab, Abisai, dan Asael. Asael, yang dapat berlari sepantas kijang, mula mengejar Abner dengan tidak berhenti-henti. Abner menoleh ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" "Ya," jawabnya. "Jangan kejar aku!" kata Abner. "Kejarlah salah seorang askar lain dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tetap mengejar dia. Sekali lagi Abner berkata kepadanya, "Jangan kejar aku! Jangan paksa aku membunuh engkau! Bagaimana aku dapat berhadapan muka dengan abangmu Yoab nanti?" Tetapi Asael masih juga mengejar dia. Maka Abner melemparkan tombaknya ke belakang, dan perut Asael terkena sehingga tombak itu tembus ke belakangnya. Asael rebah ke tanah lalu mati di situ juga. Semua orang yang sampai ke tempat dia terlentang itu berhenti dan berdiri di situ.

Abner melemparkan tombaknya, membunuh Asael (Johann Christoph Weigel, 1695)

Yoab dan Abisai terus mengejar Abner. Apabila matahari terbenam mereka sampai di Bukit Ama, yang terletak di sebelah timur Giah, di jalan menuju ke kawasan gurun Gibeon. Di sana orang daripada suku Benyamin bergabung lagi dengan Abner, lalu mengatur barisan mereka di puncak sebuah bukit. Dari sana, Abner berseru kepada Yoab, "Haruskah kita bertempur selama-lamanya? Tidak sedarkah kamu bahawa pertempuran ini hanya membawa kepahitan? Kami saudara sebangsa kamu. Berapa lama lagi kamu menunggu sebelum memerintahkan anak buahmu berhenti mengejar kami?" Yoab menjawab, "Aku bersumpah demi Allah yang hidup, jika kamu tidak berkata demikian, tentu anak buahku akan mengejar kamu sehingga esok pagi." Kemudian Yoab meniup trompet sebagai tanda kepada anak buahnya untuk berhenti mengejar orang Israel, lalu pertempuran itu berhenti. Abner dan anak buahnya berjalan melalui Lembah Yordan sepanjang malam itu. Mereka menyeberangi Sungai Yordan, dan setelah berjalan sepanjang hari berikutnya, mereka tiba di Mahanaim. Apabila Yoab berhenti mengejar Abner, dia mengumpulkan semua anak buahnya. Yoab mendapati bahawa dia kehilangan sembilan belas orang daripada pasukannya, selain Asael. Anak buah Raja Daud telah membunuh 360 orang daripada pasukan Abner yang terdiri daripada suku Benyamin. Selepas itu Yoab dan anak buahnya mengambil jenazah Asael dan mengebumikannya di perkuburan keluarganya di Betlehem. Kemudian mereka berjalan sepanjang malam, dan esoknya pada waktu fajar, mereka tiba di Hebron. 

Pertempuran antara penyokong keluarga Raja Saul dan penyokong Raja Daud terus berlangsung untuk masa yang lama. Raja Daud semakin kuat, sedangkan lawannya semakin lemah.

**********************************************************************************

Akan bersambung, nantikan Menyiasat Kebenaran kisah Alkitab 29.

Kesaksian Adillah - Mengapa Saya Percaya Kepada Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat?

Kesaksian Adillah - Mengapa Saya Percaya Kepada Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat?Inilah hari kemenangan TUHAN; marilah kita rayakannya dengan gembira.
-Mazmur 118:24


Siapa lagi yang aku miliki di syurga kecuali Engkau? Tiada lagi yang aku ingini di bumi ini selain Engkau.
-Mazmur 73:25

Anda baru saja membaca salah satu ayat kegemaran Adillah dalam Alkitab. Itulah antara ayat yang direnungkannya sejak hari pertama dia mengenal Tuhan, Allah yang hidup.

Mari kita baca kisah Adillah mengenai kepercayaannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat:-

Terima Kasih Ayah dan Ibu

Saya lahir di Malaysia dari keluarga Melayu. Bungsu dari lima beradik, orang tua saya memberikan kepada saya yang terbaik dari semua kemampuan mereka, mengajar saya ajaran Islam yang benar dari muda lagi, dan cara-cara yang tepat untuk hidup sebagai seorang Muslim. Setiap hari saya bersyukur  kepada Tuhan bagi orang tua saya, terutamanya ibu saya yang dengan penuh kasih sayang menjaga saya, mengajar saya dan memenuhi semua keperluan saya. Mereka melakukan pekerjaan yang baik dengan membesarkan saya, dan menanamkan dalam diri saya pengetahuan tentang Allah, dan bahawa ada Tuhan kepada siapa saya bertanggungjawab untuk semua tindakan dan keputusan saya.

Saya Selalu Berusaha untuk Berbuat Baik

Semasa membesar, saya mencuba untuk memenuhi semua kewajipan saya sebagai seorang Muslim. Saya diajarkan bahawa saya bertanggungjawab kepada Allah untuk melakukan apa yang Dia katakan dan tidak, yang mengacu kepada semua aturan dan ajaran Islam.

Dengan tidak mematuhi salah satu peraturan Allah, akan menjadi dosa. Jadi saya mencuba untuk berbuat baik. Saya berdoa lima kali sehari, saya membaca Al-Quran, saya berpuasa dan sebagainya. Namun jauh di dalam hati saya, saya tahu tidak ada yang dapat saya lakukan untuk mencapai standard tinggi kekudusan.

Bahkan Sedikit Dosa Menyinggung Allah

Semua Muslim akan setuju dengan saya bahawa Allah itu suci. Tidak ada satu dosa pun di dalam Dia dan Dia tidak senang dalam dosa. Jadi pertanyaan saya kepada saudara-saudari sekalian: Bagaimana kamu dapat membersihkan diri dari dosa-dosa kamu untuk bertemu dengan Allah yang kudus ini?

Tuhan tidak hanya tersinggung dengan dosa-dosa besar. Sebagai Muslim kita diajarkan bahkan 'sedikit' dosa seperti bergosip, menceritakan kebohongan, tidak membaca Quran dengan baik, atau bahkan berfikir fikiran buruk adalah sangat bertentangan dengan Allah.

Bagaimana Saya Yakin Saya Bersih di Hadapan Tuhan?

 Apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi bersih? Anda mungkin mengatakan, "Hanya cuba buat yang terbaik." Tetapi Tuhan itu suci dan kita orang yang kotor dengan dosa. Jadi bagaimana? Pertanyaan ini selalu di fikiran dan hati saya  bahkan ketika secara luaran saya seperti Muslim lainnya dengan hijab saya dam ritual sehari-hari saya.

Meninggalkan Malaysia untuk Belajar

Ketika saya masih berusia 18 tahun, saya meninggalkan Malaysia untuk belajar di luar negara. Meskipun saya jauh dari rumah dan keluarga serta masyarakat, saya masih memenuhi tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Saya tahu Tuhan masih memperhatikan di mana pun saya berada. Saya bangga menjadi seorang Muslim dan saya tidak berani untuk meninggalkan semua ajaran dan doa yang tertanam dalam diri saya sejak muda lagi.

Tetap Khuatir mengenai Dosa-dosa Saya

Namun, ada keyakinan dosa saya yang semakin memberat dan membebani hati saya. Saya menyedari, kalau saya mati, saya harus bertemu dengan Allah sendiri. Saya harus menjawab kepada-Nya sendiri. Tidak ada yang keluarga dan negara saya dapat lakukan untuk membantu saya menghadapi Allah.

Apa yang akan saya lakukan dengan dosa-dosa saya ketika bertemu denganNya? Bagaimana jika yang terbaik itu tidak cukup baik? Dan mengapa hal itu dikatakan dalam Surah Al Fatihah yang saya harus katakan setidaknya 5 kali sehari: ' Pimpinlah saya ke jalan yang lurus?" Jika Islam bukanlah jalan yang benar, apa itu jalan yang benar? Saya telah melihat Buddha dan Hindu. Mereka adalah agama penyembah berhala.

Mencari Kebenaran

Tetapi bagaimana pula dengan agama Kristian? Apakah mereka juga menyembah berhala? Apa yang ada dalam Alkitab? Ada beberapa perkara dalam diri saya yang perlukan jawapan. Tetapi pada masa yang sama saya cuba hilangkan kerana saya sangat takut menjadi murtad yang akan pasti dilemparkan ke neraka.

Namun, seorang kawan saya, yang adalah seorang Kristian, memberitahu saya bahawa orang Kristian tidak menyembah berhala atau menggunakan benda-benda dalam ibadah mereka. Kawan saya memberi saya sebuah Alkitab untuk dibaca dan saya mula membaca Perjanjian Baru.

Takut Membaca Alkitab

Menjadi seorang Muslim, saya takut untuk membaca Alkitab. Saya telah diajarkan dan diperingatkan dengan jelas untuk menjauh darinya, apatah lagi membacanya. Namun teman saya mencabar begini: "Jika Islam benar-benar agama benar mengapa kamu begitu takut membaca Alkitab?" Saya setuju. Ibu saya selalu mengajarkan bahawa kebenaran akan selalu terungkap, jadi saya sendiri harus selalu mengatakan kebenaran.

Saya mula membaca Alkitab dengan hati yang mempunyai keinginan mencari kebenaran. Jadi teman-teman Muslim saya, saya menganyakan kepadamu pertanyaan yang sama: " Jika Islam adalah kebenaran, mengapa kamu takut membaca Alkitab? " Alkitab mengatakan: "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." (Yoh 8:32- Terjemahan Baru) Ya, kebenaran itu pasti akan membebaskan kamu.

Saya menemui jawapan atas pertanyaan saya di dalam Alkitab. Mengapa saya berdosa lagi dan lagi walaupun ketika saya berusaha keras untuk tidak? Alkitab mengatakan kepada saya bagawa saya dilahirkan sebagai orang berdosa. "Semua orang sudah berdosa dan jauh daripada Allah yang menyelamatkan mereka. - Roma 3:23"

Mengapa Seorang Anak Meluapkan Kemarahan?

Perhatikan seorang bayi kecil: dari lahir lagi bayi kecil mampu memberontak dengan membuat ulah dan dengan hanya menjadi buruk atau tidak patuh. Tidak ada ibu yang mengajar anaknya untuk tidak mematuhi. Itu terjadi secara semulajadi. Alkitab mengatakan kepada saya bahawa (Yeremia 17:9)- Hati manusia tidak dapat difahami oleh sesiapa; hati manusia lebih licik daripada segala-galanya, dan penyakitnya terlalu parah.

Masalah kita yang sebenarnya tidak berada pada penampilan luaran kita atau perilaku sahaja. Ya, kita boleh berdoa lima kali sehari, kita boleh berpuasa sebanyak yang kita boleh dan masuk keluar dari masjid; kita boleh mencuba untuk hidup dengan benar; kita boleh pergi ke Mekah dan kembali ke rumah 'merasa' suci. Tetapi masalahnya masih ada. Itu terletak jauh di dalam hati kita. Secara semulajadinya, kita sangat jahat. Ketika saya membaca Alkitab saya mengerti bagawa Allah tidak melihat pada penampilan luaran saya  tetapi di dalam saya kerana "..Tuhan melihat pada hati. - 1 Samual 16:7"

Merasa Bersih dan Murni Tidaklah Cukup

Jadi, teman-teman Muslim sekarang silakan bertanya pada diri-sendiri: "Apakah hati saya bersih dan murni?" Bukan berkenaan "Apakah saya berpuasa di bulan Ramadhan, atau apakah saya berdoa hari ini, atau membaca Al-Quran, atau apakah saya memberikan sedekah"

Pertanyaan sebenarnya adalah: : "Apakah hati saya bersih? Bolehkah saya dibersihkan dari dosa-dosa saya, seperti kesombongan, kemarahan, kebencian, kecemburuan, penipuan, dan fikiran jahat?"

Kerana Tuhan tahu hati anda. Kenyataannya adalah - hati saya perlu dibersihkan. Saya harus menghadapi kenyataan bahawa saya orang berdosa. Pernahkah anda menghadapi kenyataan itu? Alkitab mengatakan "Upah dosa adalah maut. - Roma 6:23.

Bagaimana Seorang Muslim dapat Diselamatkan?

Mengetahui hal ini, bagaimana saya boleh dibersihkan dari dosa saya dan bebas dari hukuman dosa? Berikut adalah apa yang saya temukan di Alkitab: Alasan Yesus mati di kayu salib adalah bahawa Dia mati bagi saya. Bukannya saya dihukum. Dia mengambil hukuman dari dosa-dosa saya. Ketika Dia telah menyelesaikan membayar untuk dosa-dosa saya, Dia menangis di atas kayu salib.

"Sudah Selesai." (Yohanes 19:30)

Hutang saya iaitu dosa itu dibayar penuh, Pekerjaan untuk keselamatan saya sudah dilakukan. Sudah selesai. Kerana hal inilah maka pada hari ini saya seorang Kristian.

Kita tidak dapat membersihkan dosa dari hati kita, Perbuatan baik kita seperti doa-doa kita mahupun puasa kita tidak dapat membasuh dosa-dosa kita.

Tuhan Mencintai Adillah!

 Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia memberikan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Anak itu tidak binasa tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. -Yoh 3:16

Hidup yang kekal! Tidak mati! Dia memberi kehidupan. Dia satu-satunya yang dapat membersihkan saya dari dosa-dosa saya. Itulah sebabnya Yesus datang ke bumi; Dia datang untuk mati - sehingga Dia juga memerlukan sebuah tubuh untuk mati. Dia tidak memiliki dosa kerana Dia adalah Allah. Dia tidak dapat berbuat dosa tetapi Dia menjadi manusia dan sempurna dalam segala hal - tidak seperti diri kita sendiri.

Ketika saya percaya pada karya Kristus di atas kayu salib, Allah mengampuni saya dari semua dosa-dosa saya dan kerana kasih karunia Allah, yang tidak layak saya terima, saya bebas! Dia telah menghapuskan dosa-dosa saya sejauh timur dari barat.

Kebenaran tidak berakhir di sini. Bagi mereka yang percaya, kita tahu hidup Penyelamat kita dan Dia akan datang lagi. Kristus akan kembali!